Projecten

Mariska Mallee

Atelier Mariska Mallee

Projecten 2023

Buitententoonstelling: ‘In het begin: Ode aan de natuur.’

Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood, Hoogeweg 65, 1851PJ Heiloo.

Maandag 25 maart t/m vrijdag 29 september 2023.

Tentoonstelling bevat kunstwerken die de zeven scheppingsdagen verbeelden. Deze zeven kunstwerken staan in de natuur.

www.olvternood.nl/buitententoonstelling

Ellen Rijsdorp (keramist) en Mariska Mallee (schilder/papierwerk) maken een gezamenlijk werkstuk voor de derde scheppingsdag.

God liet deze dag het water onder de hemel naar één kant stromen, zodat er droog land verscheen. Hij liet overal op aarde jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en vruchtdragende bomen.

The colorfield Performance 2023

Elst, Park Lingezegen

De Park 10, 6661NW Elst

Zaterdag 3 mei tot 1 oktober 2023.

Website: www.thecolorfieldperformance.nl

Tijdens het grote buiten kunstwerk van Dirk Hakze kunt u genieten van de schilderijen van 278 kunstschilders uit 27 verschillende landen. Binnen één dag hebben zij een paneel van 1.22m x 1.22m beschilderd en gebruiken daarbij alle kleuren behalve zwart.
Vanaf 1 september 2023 is het gehele kunstwerk van 500 panelen klaar.

Ik doe voor de derde keer mee en ga schilderen op zaterdag 15 juli 2023.

Het kunstwerk vanaf 9:30 uur tot 19:30 uur vrij toegankelijk voor bezoekers. Op 1 oktober sluit het kunstwerk om 18:00 uur. Vanaf die dag zal het kunstwerk weer worden afgebroken. De kunstwerken gaan dan naar hun kopers of terug naar de kunstschilders.

Projecten 2022

Januari tot aan heden: Kunstenaars uit Rijswijk en Delft werken samen en verkennen de grenzen van hun werk en hun stad. Titel De ontmoeting met verschillende samenwerkingsverbanden.

27 mei t/m 16 juni 2022: Expositie Arti-Shock Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee Keramiek twee- en driedimensionaal. Klei sediment bouwen en stapelen.

Projecten 2021

15 december 2020 tot 3 mei 2021: Nieuw Benedictus Rijswijk Wonen. Senioren appartementen. Samenwerking met Ben Stolk. 3D objecten in de entree en 7 meter lange muurschildering. Thema Toen, nu en later, de historie rondom de bouwplaats jaren 50, 60 en 70.

Maart/april 2021: Linosneden Rijswijk (serie van zes) samenwerking Ben Stolk, vervolg op Nieuw Benedictus.

26 juni 2021: Colorfield Performance, Park Lingezegen Elst, Gezamenlijk kunstwerk van Dirk Hakze, 500 kunstenaars uit 19 verschillende landen schilderen in één dag een werk van 122 bij 122 cm in natuurpark.

Augustus/september 2021: Linosneden Leidschendam-Voorburg (serie van zes) Open monumentendag, samenwerking Ben Stolk.

11 september 2021: Open monumentendag buiten linosneden afdrukken tijdens de open monumentenroute Voorburg, samenwerking Ben Stolk.

1 tot 26 september 2021: Haagse Kunstkring AVN tentoonstelling, Natuur den Haag en omstreken.

1 t/m 3 oktober 2021: Haagse Kunstkring werk ingeleverd voor de opera Het Zwanenkind.

2 oktober t/m 21 oktober 2021: Ledententoonstelling Arti-Shock

Juni 2021 to heden: Kunstenaars Uit Rijswijk en Delft werken samen en verkennen de grenzen van hun werk en hun stad. Titel De ontmoeting

15 oktober tot 26 november 2021: Stadskantoor Delft tentoonstelling samenwerking Ontmoeting. Samenwerking Ellen Rijsdorp en Wim van Egmond.

28 oktober t/m 14 november 2021: Talk Earth to Me, Vijverhof, kunstwerken tot 250 euro Bewust Den Haag.