Projecten

Mariska Mallee

Atelier Mariska Mallee

Projecten 2022

Januari tot aan heden: Kunstenaars uit Rijswijk en Delft werken samen en verkennen de grenzen van hun werk en hun stad. Titel De ontmoeting met verschillende samenwerkingsverbanden.

27 mei t/m 16 juni 2022: Expositie Arti-Shock Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee Keramiek twee- en driedimensionaal. Klei sediment bouwen en stapelen.

Projecten 2021

15 december 2020 tot 3 mei 2021: Nieuw Benedictus Rijswijk Wonen. Senioren appartementen. Samenwerking met Ben Stolk. 3D objecten in de entree en 7 meter lange muurschildering. Thema Toen, nu en later, de historie rondom de bouwplaats jaren 50, 60 en 70.

Maart/april 2021: Linosneden Rijswijk (serie van zes) samenwerking Ben Stolk, vervolg op Nieuw Benedictus.

26 juni 2021: Colorfield Performance, Park Lingezegen Elst, Gezamenlijk kunstwerk van Dirk Hakze, 500 kunstenaars uit 19 verschillende landen schilderen in één dag een werk van 122 bij 122 cm in natuurpark.

Augustus/september 2021: Linosneden Leidschendam-Voorburg (serie van zes) Open monumentendag, samenwerking Ben Stolk.

11 september 2021: Open monumentendag buiten linosneden afdrukken tijdens de open monumentenroute Voorburg, samenwerking Ben Stolk.

1 tot 26 september 2021: Haagse Kunstkring AVN tentoonstelling, Natuur den Haag en omstreken.

1 t/m 3 oktober 2021: Haagse Kunstkring werk ingeleverd voor de opera Het Zwanenkind.

2 oktober t/m 21 oktober 2021: Ledententoonstelling Arti-Shock

Juni 2021 to heden: Kunstenaars Uit Rijswijk en Delft werken samen en verkennen de grenzen van hun werk en hun stad. Titel De ontmoeting

15 oktober tot 26 november 2021: Stadskantoor Delft tentoonstelling samenwerking Ontmoeting. Samenwerking Ellen Rijsdorp en Wim van Egmond.

28 oktober t/m 14 november 2021: Talk Earth to Me, Vijverhof, kunstwerken tot 250 euro Bewust Den Haag.